Κ.ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ - Κ. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. Έκδοση Odoo 12.0-20211011

Πληροφορίες σχετικά με το Κ.ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ - Κ. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. παράδειγμα του odoo, το ERP Ανοικτού Κώδικα.

Εγκατεστημένες Εφαρμογές

App Odoo Customize(Backend Debranding Title,Language,Documentation,Quick Debug,Clear Data)
Quick customize,debranding,reset data, debug. Language Switcher. Easy Delete data.reset account chart. odoo debrand, odoo debranding, customize my odoo.
CRM
Track leads and close opportunities
Ιστότοπος
Enterprise website builder
Odoo12 Accounting
Accounting Reports, Asset Management and Account Budget For Odoo12 Community Edition
Έργο
Organize and schedule your projects
Αποθήκη
Manage your stock and logistics activities
Τιμολόγηση
Invoices & Payments
Παραγωγή
Manufacturing Orders & BOMs
Πωλήσεις
From quotations to invoices
Σημειώσεις
Organize your work with memos
Αγορά
Purchase orders, tenders and agreements
Υπάλληλοι
Centralize employee information
Έξοδα
Submit, validate and reinvoice employee expenses
Ταμπλό
Build your own dashboards
Επαφές
Centralize your address book
Συζήτηση
Chat, mail gateway and private channels
Mass Accounting Cancel
Website Live Chat
Chat with your website visitors
Email Marketing
Σχεδιασμός ,αποστολή και παρακολούθηση emails
Συντήρηση
Track equipment and manage maintenance requests
Ημερολόγιο
Schedule employees meetings
Στόλος
Manage your fleet and track car costs
Ζωντανή Συνομιλία
Chat with your website visitors
Επισκευές
Repair damaged products